Hankkeet 2023 -2024

Ilomantsin matkailuyhdistyksen hankkeet 2024-2025

 

Potkua Pogostalle - Matkailu ja tapahtumat Ilomantsin oikeudenmukaisen siirtymän mahdollistajina

Ilomantsin Matkailuyhdistyksen hallinnoima ja Pojois-Karjalan maakuntaliiton rahoittama kaksivuotinen Potkua Pogostalle -hanke tähtää Ilomantsin matkailuliiketoiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen, kestävään kasvuun sekä uusien työpaikkojen luomiseen ja alueen elinvoiman säilyttämiseen.

Matkailu on Ilomantsissa (Pogostalla) lähestulkoon ainoa toimiala, joka voi kasvaa orgaanisti ja korvata poistuvia elinkeinoja, kuten turpeen käyttöön liittyviä toimialoja.Hankkeella rakennetaan Ilomantsiin positiivinen ja kehityshaluinen matkailuliiketoiminnan ilmapiiri lisäämällä Ilomantsin kunnan, yritysten ja yhdistysten välistä yhteistyötä ja luomalla Ilomantsin matkailuliiketoimintaa tukevia verkostoja. Hyvä toimintailmapiiri lisää yritysten investointihalukkuutta ja uskallusta yritystoiminnan aloittamiseen tai nykyisen toiminnan laajentamiseen.

Hankkeen tarjoamalla koulutuksella madalletaan kynnystä hyödyntää erilaisia myyntikanavia ja -alustoja sekä lisätään uskallusta tarjota matkailupalveluja myös kansainvälisille markkinoille. Osaamisen lisäämisellä parannetaan yritysten mahdollisuuksia vastata nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin mm. vastuullisen matkailun toteuttamisessa tai matkapakettien tarjonnassa.

Luontomatkailu on keskeinen osa Ilomantsin matkailutarjontaa. Hankkeessa kartoitetaan ja dokumentoidaan retkeilyreittien infra ja arvioidaan niiden kehitystarve. Kartoitus toimii pohjana mahdolliselle investointihankkeelle.Tapahtumat ovat yksi sisäisen yhteistyön rakentamisen muodoista.

Hankkeella lanseerataan toimintamalli keskitetylle tapahtumien koordinoinnille. Yksittäisten tapahtumien sijaan kehittämisen lähtökohtana on tapahtumien vuosikello, toisilta oppiminen ja päällekkäisyyksien poistaminen.Hankkeen tuloksena matkailuliiketoiminta pysyy kasvu-uralla, mikä tukee Ilomantsin säilymistä elinvoimaisena kuntana harvaan asutulla maaseudulla. Hankkeessa luotujen toiminta- ja viestintämallien jäädessä voimaan, on niiden vaikutus merkittävä myös pitkällä aikavälillä.

Hanke työllistää kokoaikaisen hanketyöntekijän vuosina 2024-25. Hanke toteutetaan yhteistyössä Ilomantsin kunnan, Ilomantsin yrittäjäyhdistyksen ja alueen matkailutoimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina on mm. Pohjois-Karjalan biosfäärialue

Lisätietoja hankkeesta Ritva Purhonen, purhonenr@gmail.com, 040 8433504

 

Sotatie 2.0

Lisätietoa hankkeesta Eero Tuomisto, eero.tuomisto@gmail.com, 040 5444357