Potkua Pogostalle

Matkailu ja tapahtumat Ilomantsin oikeudenmukaisen siirtymän mahdollistajina

Hankkeen kuvaus

Ilomantsin Matkailuyhdistyksen hallinnoima ja Pojois-Karjalan maakuntaliiton rahoittama kaksivuotinen Potkua Pogostalle -hanke tähtää Ilomantsin matkailuliiketoiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen, kestävään kasvuun sekä uusien työpaikkojen luomiseen ja alueen elinvoiman säilyttämiseen. Hankkeen kokonaiskustannus on 157190 euroa josta EU rahoitus (Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto - JTF) kattaa 123190 euroa. 

Matkailu on Ilomantsissa (Pogostalla) lähestulkoon ainoa toimiala, joka voi kasvaa orgaanisti ja korvata poistuvia elinkeinoja, kuten turpeen käyttöön liittyviä toimialoja.Hankkeella rakennetaan Ilomantsiin positiivinen ja kehityshaluinen matkailuliiketoiminnan ilmapiiri lisäämällä Ilomantsin kunnan, yritysten ja yhdistysten välistä yhteistyötä ja luomalla Ilomantsin matkailuliiketoimintaa tukevia verkostoja. Hyvä toimintailmapiiri lisää yritysten investointihalukkuutta ja uskallusta yritystoiminnan aloittamiseen tai nykyisen toiminnan laajentamiseen.

Hankkeen tarjoamalla koulutuksella madalletaan kynnystä hyödyntää erilaisia myyntikanavia ja -alustoja sekä lisätään uskallusta tarjota matkailupalveluja myös kansainvälisille markkinoille. Osaamisen lisäämisellä parannetaan yritysten mahdollisuuksia vastata nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin mm. vastuullisen matkailun toteuttamisessa tai matkapakettien tarjonnassa.

Luontomatkailu on keskeinen osa Ilomantsin matkailutarjontaa. Hankkeessa kartoitetaan ja dokumentoidaan retkeilyreittien infra ja arvioidaan niiden kehitystarve. Kartoitus toimii pohjana mahdolliselle investointihankkeelle.Tapahtumat ovat yksi sisäisen yhteistyön rakentamisen muodoista.

Hankkeella lanseerataan toimintamalli keskitetylle tapahtumien koordinoinnille. Yksittäisten tapahtumien sijaan kehittämisen lähtökohtana on tapahtumien vuosikello, toisilta oppiminen ja päällekkäisyyksien poistaminen.Hankkeen tuloksena matkailuliiketoiminta pysyy kasvu-uralla, mikä tukee Ilomantsin säilymistä elinvoimaisena kuntana harvaan asutulla maaseudulla. Hankkeessa luotujen toiminta- ja viestintämallien jäädessä voimaan, on niiden vaikutus merkittävä myös pitkällä aikavälillä.

Hanke työllistää kokoaikaisen hanketyöntekijän vuosina 2024-25. Hanke toteutetaan yhteistyössä Ilomantsin kunnan, Ilomantsin yrittäjäyhdistyksen ja alueen matkailutoimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina on mm. Pohjois-Karjalan biosfäärialue.

Lisätietoja hankkeesta Ritva Purhonen, purhonenr@gmail.com, 040 8433504

Tutustu hankehakemukseen: Potkua Pogostalle julkinen – Google Drive

matkailutoimijat ruokailemassa pöydän ääressä

Matkailutoimijoiden kokoontuminen 21.5.2024

Hanke kutsui matkailutoimijat yhtee kuulemaan miten VisitKarelian toiminnot yhdistyvät Business Joensuun toimintoihin. Business Joensuun tomitusjohtaja Tomi Haring kertoi kevään neuvotteluista ja lopulta kaikkien 13 kunnan tekemään sopimukseen jatkaa VisitKarelian hyvää työtä Pohjois-Karjalan matkailun hyväksi Business Joensuun alla. Marianne Markkanen ja Reetta Ostela vastailivat esitettyihin kysymyksiin ja kuulivat mitä kaikkea Ilomantsin matkailupalvelutarjonnassa on tulevana kesänä.

Tapahtuman kruunasi Aleksin herkullinen kalakeitto ja maukas ruisleipä. Yhteiset tapaamiset koettiin tärkeinä yhteistyön edistäjinä ja miellyttävänä taukoina yrittäjien arkikiireiden keskellä.

Kädentaitotuotteiden koulutustilaisuudet

Potkua Pogostalle -hanke järjestää vuoden 2024 aikana kädentaitojen tuotteistamiskoulutusta kaikille asiasta kiinnostuneille kolmen koulutuskerran verran. Ensimmäinen koulutuspäivä pidettiin lauantaina 4.5.24 ja toinen 21.5.24. Koulutuksiin osallistui molemmilla kerroilla 20 innokasta kädentaitajaa. Kouluttajana toimii Hard Knitting -konseptista tunnettu ja Pohjois-Karjalan käsityöperinteen innokas vaalija Mari Karjalainen. Kolmas koulutuspäivä järjestetään syksyllä.

Koulutuksessa perehdytään käsityötuotteiden tuotteistamiseen hinnoittelun, tuotesuunnittelun ja markkinoinnin näkökulmista. Koulutuksen tavoitteena on innostaa alueen käsityöosaajia tekemään myyntituotteita sivutoimisesti tai päätoimisena yrittäjänä.