Sotatie 2.0

Hankkeen kuvaus

Lisätietoa hankkeesta Eero Tuomisto, eero.tuomisto@gmail.com, 040 5444357

Hankkeen tavoitteena on

- Kehittää Ilomantsin Sotatien verkostosivuston https://sotatie.fi// tietosisältöjä niin, että ne palvelevat kansainvälisiä matkailijoita englannin ja saksan kielellä.

- Tuottaa historiallista kartta-aineistoa sotatie.fi -sivustolle.

- Mitata Ilomantsin Sotatien kävijämääriä Öykkösenvaaralla ja itäpisteellä, sekä laskea liikenne Suojoen sillalla.

- Kartoittaa ja dokumentoida itärajan kuntien sotahistorian matkailutarjonta ja selvittää kuinka niistä saataisiin yksi isompi, yhtenäinen sotateiden verkosto.

- Toimia esiselvityksenä mahdolliselle maakuntarajat ylittävälle hankkeelle.

- Mahdollistaa Sotatien liittämisen kansainvälisiin markkinointikanaviin ja Liberation Route Europe -verkostoon, joka on Euroopan neuvoston sotahistoriallinen kultturireitti.