Kuva tulossa
Julkaistu 16.01.2024

Potkua Pogostalle 2024-2025

Potkua Pogostalle - matkailun kehittämishanke vuosina 2024-2025

Potkua Pogostalle on kaksivuotinen hanke, joka työllistää yhden kokopäiväisen työntekijän. Hanke sisältää viisi toimenpidekokonaisuutta, joiden painopisteitä ovat yhteistyö, osaamisen lisääminen, tapahtumatoiminnan koordinoinnin kehittäminen, markkinoinnin ja näkyvyyden parantaminen sekä uusien, vastuullisten matkailupalveluiden ja -tuotteiden kehittäminen. Hankkeen laajemmat tavoitteet sisältävät alueen houkuttelevuuden lisäämisen matkailu- ja asuinkohteena, uuden yrittäjyyden ja työpaikkojen luomisen edistämisen sekä matkailun hyödyntämisen alueen elinvoiman ylläpitämisessä.

Hankkeen pääasiallinen rahoittaja on Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto / Oikeuden mukaisen siirtymän -rahasto JTF (78,37%). Muita rahoittajia ovat Ilomantsin kunta, Ilomantsin Yrittäjät ry sekä Ilomantsin Matkailuyhdistys ry. Hankkeen kokonaisarvo on 157190 €. Hanke tukee Uudistuva ja osaava Suomi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjan 7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi, erityistavoitteen 7.1. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä toteutumista.

Matkailuyhdistyksen hallitus valitsi 10.1. pitämässään kokouksessa hankkeen vetäjäksi Ritva Purhosen, joka on työskennellyt yhdistyksessä vuoden 2023 ja hallituksen puheenjohtajana kahden vuoden ajan. Sidonnaisuussääntöjen vuoksi Ritva erosi hallituksesta ja työskentelee nyt kokopäiväisesti hankkeessa.

Yhteystiedot: Ritva Purhonen, purhonenr@gmail.com, 040 8433504.